Janneke Heijstek

Janneke HeijstekLevensloopbegeleiding

Waarden waar ik voor sta zijn:

betrokkenheid, veiligheid, respect en verbinding.

Mijn naam is Janneke Heijstek. Mentionem  is de naam waaronder ik sinds 2001 als zelfstandig zorgondernemer werk. De bedrijfsnaam Mentionem is gebaseerd op het Latijnse woord Mentio, dit heeft de strekking van ‘iets ter sprake brengen’, ‘van iets melding maken’.

Opleiding en werkervaring

Sinds de afronding van mijn opleiding tot Z-verpleegkundige in 1987 heb ik ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Later kwam ik in contact met mensen met autisme met een gemiddelde tot hoge intelligentie. In 1996 heb ik de managementopleiding voor de gezondheidszorg afgerond en ben ik mij, naast mijn werk als persoonlijk begeleider, gaan bekwamen in advieswerk voor kleinschalige zorgaanbieders.

Het werk is in de loop der jaren uitgegroeid tot een praktijk waarin ik op diverse terreinen mijn talenten kan inzetten. Ik hou ervan om dingen uit te zoeken. In de beginjaren van mijn praktijk heb ik vooral samen met ouders zorg thuis georganiseerd voor hun kind met een verstandelijke beperking of autisme. Mijn ervaring als indicatiesteller en ervaring met het persoonsgebonden budget kwamen hier goed tot zijn recht. Na mijn opleiding tot seksuoloog heb ik jonge mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme seksuele voorlichting en weerbaarheidstrainingen gegeven en relaties begeleid.

In 2013 bracht ik mijn levensverhaal uit waarin ik thema’s uit mijn leven rond vroegkinderlijk seksueel misbruik, kindermishandeling en het Cassandra syndroom beschreef. Het boek met de titel: ‘De enige uitweg is de weg naar binnen’ heeft een bijdrage geleverd aan het bespreekbaar maken van patronen in gezinnen waar wederkerigheid, inlevingsvermogen en gelijkwaardigheid in de partnerrelatie ontbreekt.

Ik ben opgeleid tot Bachbloesemconsulent en Klankmassage behandelaar. Deze zet ik in als complementaire zorg ter ontspanning en voor emotioneel evenwicht.

Tot 2023 was ik zo’n tien jaar directeur-bestuurder van een brancheorganisatie voor kleinschalige zorgaanbieders. In die periode heb ik mij bekwaamd in alle relevante wet- en regelgeving voor de zorg en nam ik deel aan de Klankbordgroep Wtza van het ministerie van VWS. Het systeem van ‘de zorg’ ging mij steeds meer tegenstaan. Het verlangen naar werk vanuit echte verbinding met de ander die in zijn levensloop kort of wat langer ondersteuning nodig heeft zette een andere beweging in gang.

Het nu

In juni 2024 rond ik de Post HBO opleiding tot Lichaamsgericht Traumatherapeut af. Nu nog volop met de studie bezig. De richting is al wel duidelijk, daarover later meer.