Over Mentionem

Janneke Heijstek

Mentionem Zorgadviesburo is de naam waaronder ik sinds 2001 als zelfstandig zorgondernemer werk. De bedrijfsnaam Mentionem is gebaseerd op het Latijnse woord Mentio, dit heeft de strekking van ‘iets ter sprake brengen’, ‘van iets melding maken’. Sinds de afronding van mijn opleiding tot Z-verpleegkundige in 1987 heb ik ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. In 1996 heb ik de managementopleiding voor de gezondheidszorg afgerond en ben ik mij, naast mijn werk als begeleider, gaan bekwamen in advieswerk voor kleinschalige zorgaanbieders.

Het werk is in de loop der jaren uitgegroeid tot een praktijk waarin ik op diverse terreinen mijn talenten kan inzetten. In de beginjaren heb ik vooral samen met ouders zorg thuis georganiseerd voor hun kind met een verstandelijke beperking of autisme. Mijn ervaring als indicatiesteller en ervaring met het persoonsgebonden budget kwamen hier goed tot zijn recht. Na mijn opleiding tot seksuoloog heb ik jonge mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme seksuele voorlichting en weerbaarheidstrainingen gegeven.

Nu richt mijn werk zich met name op de ondersteuning van kleinschalige zorgaanbieders. Bij enkele jonge mensen met autisme ben ik betrokken gebleven als levensloopbegeleider. De kern van mijn werk is en blijft: dichtbij mensen, betrokken en deskundig. Met deze website geef ik een beeld van mijn werkzaamheden.

Ik sta als verpleegkundige ingeschreven in het BIG register. Inschrijvingsnummer: 89008793030.