Janneke Heijstek

Janneke HeijstekZorgadvies en begeleiding

Dichtbij, betrokken en deskundig

Mijn naam is Janneke Heijstek. Mentionem Zorgadviesburo is de naam waaronder ik sinds 2001 als zelfstandig zorgondernemer werk. De bedrijfsnaam Mentionem is gebaseerd op het Latijnse woord Mentio, dit heeft de strekking van ‘iets ter sprake brengen’, ‘van iets melding maken’.

Opleiding en ervaring

Sinds de afronding van mijn opleiding tot Z-verpleegkundige in 1987 heb ik ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Later kwam ik in contact met mensen met autisme met een gemiddelde tot hoge intelligentie. In 1996 heb ik de managementopleiding voor de gezondheidszorg afgerond en ben ik mij, naast mijn werk als persoonlijk begeleider, gaan bekwamen in advieswerk voor kleinschalige zorgaanbieders.

Het werk is in de loop der jaren uitgegroeid tot een praktijk waarin ik op diverse terreinen mijn talenten kan inzetten. Ik hou ervan om dingen uit te zoeken. In de beginjaren heb ik vooral samen met ouders zorg thuis georganiseerd voor hun kind met een verstandelijke beperking of autisme. Mijn ervaring als indicatiesteller en ervaring met het persoonsgebonden budget kwamen hier goed tot zijn recht. Na mijn opleiding tot seksuoloog heb ik jonge mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme seksuele voorlichting en weerbaarheidstrainingen gegeven.

Tot 2023 was ik een aantal jaren directeur-bestuurder van een brancheorganisatie voor kleinschalige zorgaanbieders. In die periode heb ik mij bekwaamd in alle relevante wet- en regelgeving voor de zorg en nam ik deel aan de Klankbordgroep Wtza van het ministerie van VWS.