Wtza

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza) van kracht. Deze wet bestaat uit drie onderdelen waar (startende) zorgaanbieders aan moeten voldoen: een meldplicht, een vergunningplicht en de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder.

De meldplicht is nieuw, tot nu toe kan iedere zorgaanbieder zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en starten. Binnen de Wtza is geregeld dat voor aanvang van de zorgverlening een melding moet worden gedaan bij het CIBG. Dit gaat digitaal via de portal www.toetredingzorgaanbieders.nl. Op dit moment is de overheid bezig de uitvoering van de wet nader te omschrijven.

De financieringsvorm van de zorgaanbieder doet voor de Wtza niet ter zake, ook PGB zorgaanbieders en zorg in onderaanneming vallen hieronder. De bedoeling is dat de nieuwe aanbieder bij de start aangeeft dat hij gaat voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg zoals opgenomen in de Wkkgz, waaronder de voor deze aanbieder geldende professionele standaarden. De zorgaanbieder wordt bij de melding bewust gemaakt van de professionele standaarden.

Je kunt nu al nagaan of jouw bedrijf aan alle voorwaarden voldoet via deze link: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde

Vanuit Mentionem Zorgadviesburo ga ik in 2021 praktische scholing verzorgen over de Wtza. Daarnaast ondersteun ik kleinschalige zorgaanbieders bij het in orde maken van alle stukken om een goede melding te kunnen doen.