Wtza

Sinds 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet bestaat uit drie onderdelen waar (startende) zorgaanbieders mee te maken kunnen krijgen: een meldplicht, een vergunningplicht, de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder en transparantie rond de (financiële) bedrijfsvoering.

De meldplicht is nieuw, tot voor kort kon iedere zorgaanbieder zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en starten. Binnen de Wtza is geregeld dat voor aanvang van de zorgverlening een melding moet worden gedaan van de start van het zorgbedrijf via www.toetredingzorgaanbieders.nl.

De financieringsvorm van de zorgaanbieder doet voor de Wtza niet ter zake, ook PGB zorgaanbieders en zorg in onderaanneming vallen hieronder. De nieuwe aanbieder geeft bij de start aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg zoals o.a. opgenomen in de Wkkgz en voor de aanbieder geldende professionele standaarden. De zorgaanbieder wordt bij de melding bewust gemaakt van de professionele standaarden.

Vanuit Mentionem Zorgadviesburo ondersteun ik kleinschalige zorgaanbieders bij het in orde maken van alle stukken om een goede melding te kunnen doen.