Vrijwilligerswerk

APPI

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zorg, zoals decentralisatie, transitie in het sociaal domein en bezuinigingen, hebben een aantal bestuurders van ouderinitiatieven met Mentionem Zorgadviesburo en VDL advies in 2013 besloten om een platform op te richten waar over de gezamenlijke problematiek kan worden gesproken en indien nodig gezamenlijk actie kan worden genomen. Ik zet mij vrijwillig in voor het APPI, het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Ik adviseer de betrokken bestuurders vanuit mijn zorginhoudelijke- en bestuurlijke achtergrond.

Stichting Het Vaarthuis

In twee voormalige schoolwoningen in Tussen de Vaarten te Almere zijn beschermde woonvormen opgericht. Stichting Het Vaarthuis is een ouderinitiatief, wij huren de panden van woningstichting Goede Stede en stellen ze beschikbaar aan jongeren met een beperking. Voor de zorgverlening in de woningen werken we samen met een zorgaanbieder.

Graag stellen wij als bestuur onze expertise beschikbaar aan andere particuliere wooninitiatieven. Met name het voor ons ontwikkelde administratieve systeem brengen wij graag onder uw aandacht. Doordat wij zelf intermediair verhuurder zijn moet het systeem aan een groot aantal eisen voldoen. Het is zo ingericht dat we met een minimale inzet zoveel mogelijk kunnen volgen en cijfers in beeld hebben. Het systeem stelt ons in staat om te voldoen aan de eisen van de Woonwet en de Energiewet.

Voor het Stichting Het Vaarthuis te Almere werk ik als bestuurslid in de functie van voorzitter.

Vertrouwenspersoon voor Weet hoe je leeft 

In de afgelopen jaren heb ik deze dagbesteding zien groeien naar een fantastische werkplek met bevlogen begeleiders. De vraag van de directie of ik hun vertrouwenspersoon wilde zijn vond ik dan ook een hele eer. Deelnemers en vertegenwoordigers van deelnemers aan de dagbesteding van Weet Hoe Je Leeft kunnen contact met mij opnemen voor vertrouwenszaken.