Vrijwilligerswerk

APPI

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zorg, zoals decentralisatie, transitie in het sociaal domein en bezuinigingen, hebben een aantal bestuurders van ouderinitiatieven met Mentionem Zorgadviesburo en VDL advies in 2013 besloten om een platform op te richten waar over de gezamenlijke problematiek kan worden gesproken en indien nodig gezamenlijk actie kan worden genomen. Ik zet mij vrijwillig in voor het APPI, het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Ik adviseer de betrokken bestuurders vanuit mijn zorginhoudelijke- en bestuurlijke achtergrond.

Vertrouwenspersoon voor Weet hoe je leeft 

In de afgelopen jaren heb ik deze dagbesteding zien groeien naar een fantastische werkplek met bevlogen begeleiders. De vraag van de directie of ik hun vertrouwenspersoon wilde zijn vond ik dan ook een hele eer. Deelnemers en wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers aan de dagbesteding van Weet Hoe Je Leeft kunnen contact met mij opnemen als zij vertrouwelijk zaken willen bespreken.