Kleinschalige Zorg

Zorgadvies
Voor een aantal organisaties ben ik actief als zorgadviseur en/of vertrouwenspersoon. Met name daar waar de zorg kleinschalig wordt georganiseerd. Vaak zijn dit ouderinitiatieven of particuliere initiatieven. Wil jij voor jouw organisatie ook zorgadvies op maat en voldoen aan de juiste wet- en regelgeving? Neem dan contact met mij op.

HalmZorg

Voor de cliënten van HalmZorg die onder Beschermd wonen van de gemeente Almere vallen werk ik als cliëntondersteuner. Ik verzorg met hen de aanvraag voor de (her-)indicatie en ondersteun desgewenst de mantelzorger bij de PGB aanvraag.

APPI

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zorg, zoals decentralisatie, transitie in het sociaal domein en bezuinigingen, hebben een aantal bestuurders van ouderinitiatieven met Mentionem Zorgadviesburo en VDL advies in 2013 besloten om een platform op te richten waar over de gezamenlijke problematiek kan worden gesproken en indien nodig gezamenlijk actie kan worden genomen. Ik zet mij vrijwillig in voor het APPI, het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Ik adviseer de betrokken bestuurders vanuit mijn zorginhoudelijke- en bestuurlijke achtergrond.

Vertrouwenspersoon voor Weet hoe je leeft

In de afgelopen jaren heb ik deze dagbesteding zien groeien naar een fantastische werkplek met bevlogen begeleiders. De vraag van de directie of ik hun vertrouwenspersoon wilde zijn vond ik dan ook een hele eer. Deelnemers en wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers aan de dagbesteding van Weet Hoe Je Leeft kunnen contact met mij opnemen als zij vertrouwelijk zaken willen bespreken.

Stichting Paladijn

Dit is een ouderinitiatief waar ik vanaf het ‘eerste uur’ bij betrokken ben. In Paladijn wonen 26 mensen met een verstandelijke beperking. De meeste bewoners ken ik al vanaf hun tienertijd toen zij nog thuis bij hun ouders woonden. Hoe mooi is het dat ik door de jaren heen hun ontwikkeling heb kunnen volgen. Voor het bestuur van Paladijn geef ik advies op vraag.

Focus4Care

In drie woningen in Almere biedt Focus4Care begeleiding bij wonen aan ongeveer twintig jongeren met autisme. In april 2022 ben ik bij hen gestart als zorgcoördinator, in die rol ondersteun ik de begeleiders vanuit mijn expertise op autisme bij jong volwassenen. Ik geef hen tips en we dragen met elkaar zorg voor een professionele bedding waarin de bewoners zich veilig kunnen voelen en zich verder kunnen ontwikkelen.