Kleinschalige Zorg

Zorgadvies
Voor een aantal organisaties ben ik actief als zorgadviseur en/of vertrouwenspersoon. Met name daar waar de zorg kleinschalig wordt georganiseerd. Vaak zijn dit ouderinitiatieven of particuliere initiatieven. Wil jij voor jouw organisatie ook zorgadvies op maat? Neem dan contact met mij op.

HalmZorg

Voor de cliënten van HalmZorg die onder Beschermd wonen van de gemeente Almere vallen werk ik als cliëntondersteuner. Ik verzorg met hen de aanvraag voor de indicatie en ondersteun de mantelzorger in de PGB aanvraag. De directie van HalmZorg sta ik wanneer nodig met raad en daad bij.

Zorgbakkerij Almere

In de opzet van de dagbesteding van Zorgbakkerij Almere ben ik actief betrokken geweest. Tussen november 2018 en januari 2020 is de dagbesteding opgebouwd van 1 dag naar 5 dagen per week en is er een goede basis gelegd. Ik verzorg de intakegesprekken met belangstellende deelnemers, schrijf de zorgplannen en ondersteun de directie in het kwaliteitsmanagement. In april 2021 start de nieuwbouw. Momenteel houd ik mij als tuinvrijwilliger bezig met de aanleg van het voedselbos.

Stichting Broodje Hagelslag

Hoe mooi is het wanneer een gedreven ondernemer met hart en ziel een project opzet. Daar is dit een prachtig voorbeeld van. Ik ben er trots op dat ik hen heb mogen ondersteunen bij de opzet van het kwaliteitsbeleid en het protocollen handboek.

APPI

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zorg, zoals decentralisatie, transitie in het sociaal domein en bezuinigingen, hebben een aantal bestuurders van ouderinitiatieven met Mentionem Zorgadviesburo en VDL advies in 2013 besloten om een platform op te richten waar over de gezamenlijke problematiek kan worden gesproken en indien nodig gezamenlijk actie kan worden genomen. Ik zet mij vrijwillig in voor het APPI, het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Ik adviseer de betrokken bestuurders vanuit mijn zorginhoudelijke- en bestuurlijke achtergrond.

Vertrouwenspersoon voor Weet hoe je leeft

In de afgelopen jaren heb ik deze dagbesteding zien groeien naar een fantastische werkplek met bevlogen begeleiders. De vraag van de directie of ik hun vertrouwenspersoon wilde zijn vond ik dan ook een hele eer. Deelnemers en wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers aan de dagbesteding van Weet Hoe Je Leeft kunnen contact met mij opnemen als zij vertrouwelijk zaken willen bespreken.

Stichting Paladijn

Dit is een ouderinitiatief waar ik vanaf het ‘eerste uur’ bij betrokken ben. In Paladijn wonen 26 mensen met een verstandelijke beperking. De meeste bewoners ken ik al vanaf hun tienertijd toen zij nog thuis bij hun ouders woonden. Hoe mooi is het dat ik door de jaren heen hun ontwikkeling heb kunnen volgen. Voor het bestuur van Paladijn geef ik advies op maat, ik neem deel aan de bestuursvergaderingen die zij samen met de zorgaanbieder hebben.

VitaCare

Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking met activiteiten in een profesionele schoonheidssalon. Ook hier weer bevlogen eigenaren die met hart en ziel hun werk doen. Sinds de start ben ik betrokken als zorgadviseur. Zowel in de opzet van kwaliteitsbeleid en protocollen als voor zorginhoudelijke ondersteuning voor de begeleiders.