Seksuele voorlichting

Attentie: voor deze tak van mijn werk neem ik geen nieuwe cliënten meer aan.

Inleiding

Mensen met een verstandelijke beperking zijn cognitief en sociaal-emotioneel beperkt en daardoor veelal weinig weerbaar. Het is voor hen vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om grenzen aan te geven. Voor mensen met autisme is passende uitleg nodig op het gebied van seksualiteit, weerbaarheid en relaties. De juiste uitleg maakt dat zij meer tools hebben in het vormgeven van hun wensen ten aanzien van hun seksualiteit en relaties. Mentionem verzorgt seksuele voorlichting en sociale weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis.

Voorlichting

Adequate seksuele voorlichting zorgt er voor dat mensen minder kwetsbaar worden. Als je weet hoe alles aan je lichaam heet, wat je er mee kunt en dat je er trots op kunt zijn, draagt dit bij tot een positief zelfbeeld. Mensen met een positief zelfbeeld hebben meer zelfvertrouwen.

Mentionem werkt met concreet voorlichtingsmateriaal. De voorlichting wordt breed benadert. Naast voorlichting hoe het lichaam er uit ziet en hoe het werkt wordt aandacht besteed aan het vergroten van weerbaarheid, grenzen leren stellen, normen en waarden, hygiëne, verzorging, intimiteit, hoe met elkaar om te gaan.

Incidentbegeleiding

Mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme zijn vaak gemakkelijk te manipuleren. Ze doen na wat anderen hen voordoen of wat ze op televisie of internet hebben gezien. Ze zijn zich onvoldoende bewust of iets wel of niet kan. Zo komen zij soms in aanraking met de (zeden)politie, meestal zonder dat zij snappen wat zij verkeerd hebben gedaan. De kans op herhaling van het niet gewenste gedrag is groot. Mentionem begeleidt cliënten en ouders na nare seksuele ervaringen en na grensoverschrijdende incidenten. Waar nodig wordt doorverwezen en samengewerkt met andere instanties.

Vergoeding

Begeleiding die tot doel heeft de (sociale) zelfredzaamheid te vergroten en te oefenen met nieuw gedrag of inslijpen van gedrag kan worden vergoed met een Persoonsgebonden budget uit de WMO of Wlz. Ik zorg dan voor een zorgbeschrijving die u vooraf ter goedkeuring bij het zorgkantoor of de gemeente moet indienen. Soms is het mogelijk om via uw zorgaanbieder een regeling voor een vergoeding af te spreken.

Sex als je beperkt bent, hoe & wat

 

Janneke Heijstek is lid van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie.