Scholing

Mentionem Zorgadviesburo organiseert scholingsdagen ter deskundigheidsbevordering van begeleiders en zelfstandig zorgondernemers. U ontvangt een certificaat voor deelname.

Praktisch werken met een (zorg)plan

Zorgplan (Wlz), Persoonlijk plan (WMO) of een Familiegroepsplan (Jeugdwet)

Elke cliënt die een beroep doet op zorg of ondersteuning heeft een plan nodig. Met een eigen plan sta je sterk. Waar moet zo’n plan aan voldoen? In deze scholing staat de functie van het plan centraal en het formuleren van Specifiek, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden doelen. Als zorgaanbieder of cliënt leer je een plan schrijven en je krijgt er een format voor.

Duur: 1 dag te Almere
Deelnemersbijdrage € 250,00 p.p. inclusief BTW, inclusief lunch en informatiemap.

 

Seksualiteit bespreekbaar maken

Training voor begeleiders en leerkrachten speciaal onderwijs

Aan de hand van een vooraf opgesteld programma wordt gewerkt binnen het thema: seksualiteit bespreekbaar maken met mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarbij kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen, bijvoorbeeld:

  • Een bestaande visie/beleidsnota leren kennen en er mee leren werken in de praktijk.
  • Hoe kunnen wij zelf seksuele voorlichting op maat leren geven?
  • Wat is seksueel misbruik, hoe kunnen we het signaleren?
  • Hoe werkt het vlaggensysteem?
  • Het programma van de training wordt afgestemd op concrete onderwerpen en vragen die aansluiten op uw eigen praktijk.

Duur: 1 dag te Almere
Deelnemersbijdrage € 250,00 p.p. inclusief BTW, inclusief lunch en informatiemap.

 

Belangstelling voor een scholingsdag kan kenbaar worden gemaakt via het e-mail adres: janneke@mentionem.nl. Er wordt gewerkt in kleine groepen van 4 tot 6 personen. De scholing kan ook incompagnie gegeven worden, prijs op aanvraag.