NBEC

Voor de NBEC, branchecoöperatie voor kleinschalige zorgaanbieders, ben ik werkzaam als directeur-bestuurder.

De NBEC is een landelijk overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg.

De NBEC behartigt op verschillende manieren de belangen van haar leden en cliënten van haar leden. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Bij nieuwe wetgeving zorgt de NBEC ervoor in beeld te zijn bij het betrokken ministerie, vaak is dat VWS. De NBEC is momenteel actief betrokken bij de uitwerking van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). In het verleden is de NBEC, in de transitie AWBZ naar de nieuwe zorgwetten in 2015, twee jaar lang structureel deelnemer geweest in het overleg met zorgaanbieders, VWS en VNG.
  • Door bij de politiek zaken die in de branche spelen onder de aandacht te brengen.
  • Contact met een vaste inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  • Op directieniveau is contact met Ieder(in) en Per Saldo wanneer de NBEC leden signaleren dat het cliëntperspectief onder druk staat.
  • Als directeur- bestuurder van de NBEC heb ik onder meer als taak het versterken van contacten binnen de sector en waar nodig samen op te trekken met directies van andere branches in de kleinschalige zorg.

Ik doe mijn werk voor de leden met veel passie. Ik heb persoonlijk contact met hen en ken de bedrijven. Dat maakt het werk leuk, want wat zijn dat allemaal leuke bedrijven!

www.nbec.nl