Kleinschalige zorg

Besturen en kleinschalige zorg

Ik werk als zorgadviseur voor zelfstandigen in de zorg en kleinschalig zorgondernemers. Een belangrijk vakgebied daarin is mijn advieswerk voor particuliere wooninitiatieven. Ik ondersteun hen bij het voldoen aan wettelijke regelgeving en eisen die de IGJ aan de zorgaanbieders stelt. Dat doe ik vanuit mijn ruime ervaring en opleiding als manager in de zorgsector.

Ik zet mij vrijwillig in voor het APPI, het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Ik adviseer de betrokken bestuurders vanuit mijn zorginhoudelijke- en bestuurlijke achtergrond.

Voor het ouderinitiatief Stichting Het Vaarthuis te Almere werk ik als bestuurslid in de functie van voorzitter. www.stichtinghetvaarthuis.nl

Voor de NBEC, branchecoöperatie voor kleinschalige zorgaanbieders, ben ik werkzaam als directeur-bestuurder. www.nbec.nl