Klacht en privacy

Omdat ik met Mentionem Zorgadviesburo een zorgaanbieder ben heb ik te maken met wet- en regelgeving waar ik aan moet voldoen. Een van die wetten is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ik heb mij daarvoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Wanneer er ontevredenheid is over het werk wat ik lever ga ik natuurlijk graag eerst samen met je in gesprek. Je kunt ook op basis van de overeenkomst die wij hebben direct contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

Met de invoering van de Wkkgz ligt de nadruk op laagdrempeligheid en het oplossen van onvrede of een klacht door samen in gesprek te gaan. Dit kan met ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. In de Wkkgz geeft de zorgaanbieder binnen de voorgeschreven termijn een oordeel over de klacht. Als de cliënt niet tevreden is en zich genoodzaakt voelt het voor te leggen aan de geschillencommissie, dan kan dat voor zorgaanbieders aangesloten bij Klachtenportaal Zorg bij de erkende Geschillencommissie KPZ 

Privacy

Met klantgegevens ga ik zorgvuldig om. In mijn privacyverklaring kun je daar alles over lezen.